Categories

Els aparells de pèrdua de pes assotats per l’agent Aaron Nickols van suposar que les víctimes perdessin centenars de lliures

Els dispositius de 'crema de greixos' de la Xina van ser realment dissenyats per polir el metall